ORQUESTRA SUPRAMÚSICA

L'Orquestra Supramúsica és un projecte que naix fa més de 30 anys. Dedicada a interpretar un ampli espectre d'obres que abasten des del barroc fins a la música contemporània i ha estat plataforma de músics professionals de reconegut prestigi internacional. 

Els seus principals valors són: 

- Formar i projectar professionalment a músics de la nostra província. 

- Oferir la màxima de qualitat en els seus projectes. 

- Realitzar un intens treball pedagògic en determinats públics. 

Després de tots aquests anys, l'Orquestra Supramúsica continua evolucionant proposant nous objectius, projectes i col·laboracions que generen major teixit cultural a la província de Castelló i puguen arribar al màxim de públic possible.

L'Orquestra Supramúsica és un projecte que neix fa més de 25 anys. Dedicada a interpretar un ampli espectre d'obres que abasten des del barroc fins a la música contemporània, ha estat plataforma de músics professionals de reconegut prestigi internacional. Els seus principals valors són: - Formar i projectar professionalment a músics de la nostra província. - Oferir la màxima de qualitat en els seus projectes. - Realitzar un intens treball pedagògic en determinats públics. Després de tots aquests anys, l'Orquestra Supramúsica continua evolucionant proposant nous objectius, projectes i col·laboracions que generen major teixit cultural a la província de Castelló i puguin arribar al màxim de públic possible.