Crítiques musicals

Rafael Beltrán, Compositor

"En l'Orquestra Supramúsica s'uneixen la lliure expressió de la personalitat de cada instrumentista amb el profund sentit de la unitat musical. Aquesta cooperació entre cada un dels músics i el seu talentós director proporcionen al grup l'ideal de tota orquestra de concert: fer que l'obra...

Henry Bouché, rector de la Universitat Internacional Valenciana, VIU

La Orquestra Supramúsica de Vila-real, bajo la experta dirección de Carles Ramon Segarra, con motivo de su 25 aniversario, ha ofrecido en el Auditori Municipal un concierto con tres obras de Rafael Beltrán Moner: ‘Allò que roman’, ‘Dansa d’amor del colibrí’ (estreno absoluto), con dos flautas...

Juan José Porcar, Director Auditori i Palau de Congressos de Castelló

“L’Orquestra Supramúsica, juntament amb el seu director Carles Ramón són un valor musical consolidat de la nostra província. Estan contínuament oferint-nos programes diversos, que abarquen totes les vessants de la música clàssica, sempre amb interpretacions cuidades i de gran qualitat.” Juan José...

Josep Sancho, Clarinete

"Recentment he col·laborat amb l'Orquestra Supramúsica. Una vegada més es constata que l'esforç, la tenacitat i la paciència tot sovint ens ajuden a traspassar uns límits que a priori semblen infranquejables. La limitació de recursos de què disposen (econòmics i d'infraestructura) només es pot...

Josep Rius, Flautas de pico

"L'Orquestra Supramúsica, amb una maduresa important dins de l'estil antic, permet incorporar els instruments d'època ajudant-los a desenvolupar tota la seua riquesa expressiva."