EL NAIXEMENT, CANTATA DE NADAL

EL NAIXEMENT, CANTATA DE NADAL

El passat 16 de desembre a les 20.15h, a la parròquia Santa Isabel de Vila-real, l'Orquestra Surpamúsica va oferir un nou concert amb la interpretació del Naixement. En aquesta setena edició, va comptar amb la direcció del mestre Pablo Marqués Mestre.

"El Naixement" és una cantata de tema nadalenc original del compositor Rafael Beltrán, escrita per a orquestra, cor i veu solistes, sobre textos poètics de l'escriptor Jacinto Heredia.

La seua composició cobreix un espai musical en el que existeixen pocs referents (encara presidits pel monumental "Oratori de Nadal" de J.S. Bach) i menys encara quant a l'àmbit espanyol i més en concret al valencià. Resulta així una iniciativa molt adecuada per a complementar des d'una perspectiva cultural les celebracions nadalenques.

Conformen la cantata, després de l'obertura orquestral, quatre escenes iniciades cada una per recitatius que recullen fragments al·lusius procedents dels textos evangèlics: "Camí de Betlem", "En un humil pessebre", "L'anunci als pastors" i "adoració dels mags ".

En el seu desenvolupament s'alternen els passatges orquestrals amb els corals (àngels, pastors, poble jueu, al·leluia final, etc.) i les àries i els duos dels solistes (Mare de Déu, Sant Josep, Rei Mag, àngel, pastors, etc. ).
Sense abandonar el seu concepte global de música culta, la cantata "El Naixement" està especialment destinada a públics familiars i els més joves, de manera que inclou també passatges melòdics populars, com una nadala d'arrels tradicionals o les intervencions cantades dels animals presents a les diverses escenes, que actuen com a fil narratiu amb els seus testimonis: el ruc, el bou, una ovella i un camell.
Per a la seva interpretació es requereix una orquestra de corda reforçada i un cor de dotze cantants en les diverses veus, que intervenen així mateix com a solistes. La durada aproximada de la cantata "El Naixement" és en total d'uns 50 minuts, als quals es poden afegir algunes repeticions interactives amb el públic.