EL NAIXEMENT, CANTATA DE NADAL

EL NAIXEMENT, CANTATA DE NADAL

"El Naixement" és una cantata de tema nadalenc original del compositor Rafael Beltrán, escrita per a orquestra, cor i veu solistes, sobre textos poètics de l'escriptor Jacinto Heredia.

La seua composició cobreix un espai musical en el que existeixen pocs referents (encara presidits pel monumental "Oratori de Nadal" de J.S. Bach) i menys encara quant a l'àmbit espanyol i més en concret al valencià. Resulta així una iniciativa molt adecuada per a complementar des d'una perspectiva cultural les celebracions nadalenques.

Conformen la cantata, després de l'obertura orquestral, quatre escenes iniciades cada una per recitatius que recullen fragments al·lusius procedents dels textos evangèlics: "Camí de Betlem", "En un humil pessebre", "L'anunci als pastors" i "adoració dels mags ".

En el seu desenvolupament s'alternen els passatges orquestrals amb els corals (àngels, pastors, poble jueu, al·leluia final, etc.) i les àries i els duos dels solistes (Mare de Déu, Sant Josep, Rei Mag, àngel, pastors, etc. ).