Josep Sancho, Clarinete

Josep Sancho, Clarinete

"Recentment he col·laborat amb l'Orquestra Supramúsica. Una vegada més es constata que l'esforç, la tenacitat i la paciència tot sovint ens ajuden a traspassar uns límits que a priori semblen infranquejables. La limitació de recursos de què disposen (econòmics i d'infraestructura) només es pot superar amb aquesta persevarància a nivell musical i humà. No hi ha dubte que a aquella llavor sembrada fa ja un quants anys ha arribat a la maduresa i que els límits de la qualitat interpretativa de l'orquestra s'hauran d'eixamplar per encabir tan d'esforç."