Rafael Beltrán, Compositor

Rafael Beltrán, Compositor

"En l'Orquestra Supramúsica s'uneixen la lliure expressió de la personalitat de cada instrumentista amb el profund sentit de la unitat musical. Aquesta cooperació entre cada un dels músics i el seu talentós director proporcionen al grup l'ideal de tota orquestra de concert: fer que l'obra interpretada sone com si fos creada en el moment, expressant per complet el seu missatge sonor i poètic ".

"En l'Orquestra Supramúsica s'uneixen la lliure expressió de la personalitat de cada instrumentista i el profund sentit de la unitat musical. Aquesta cooperació entre cada un dels músics i el seu talentós director proporcionen al grup l'ideal de tota orquestra de concert: fer que la obra interpretada sona com si fos creada en el moment, expressant per complet el seu missatge sonor i poètic ".